Foredragstilbud til fylkes- og lokallag

Vi kommer til deres lokallag for å holde foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet. Book oss for 2024 nå!

PEF har fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en foredragsturné. Tilbudet vil i første omgang være tilgjengelig ut året 2024. 

Hvordan fungerer dette i praksis?

PEFs rådgivere, Sanna Grydeland og Thea Kristine Lande, stiller seg til rådighet for å besøke ditt lokal-/fylkeslag - for å holde foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet.

  1. Kontakt oss med ønsket tidspunkt og innhold. 
  2. Vi svarer dere om det er ledig kapasitet på ønsket tidspunkt
  3. Hvis vi er ledige, står dere for booking av lokale, invitasjon, markedsføring og påmeldinger.
  4. Det påfølger ingen ekstra kostnader utenom booking av lokale, siden prosjektet har midler som dekker reise og opphold for våre rådgivere. 
  5. Vi kommer tilreisende til ønsket tidspunkt og holder foredragspakken for dere. 

Vi kan være et innslag på deres konferanser eller årsmøter, eller dere kan planlegge en egen temakveld. Søk gjerne ekspressmidler hos Stiftelsen Dam til dette. 

Det er mulig å søke Funkis midler (opplæringstilskudd (OT)) for et slikt arrangement, og hvis dere vil gjøre noe større ut av det er det selvsagt mulig å søke Dam Ekspress søknad. 

Foredragene

Foredragene kan tilpasses deres behov og ønsker, men her et eksempel på et mulig oppsett: 

18.00-18.30: Livsstilsendring – hvordan komme i gang og hvordan holde ut? v/ Thea
18.30-19.00: Kosthold og ernæring v/ Thea
19.00-19.20: Pause m/ servering av frukt og grønt
19.20-19.50: Fysisk aktivitet og helse - hva, hvorfor, hvordan. v/ Sanna
19.50-20.00: Likeperson deler sin historie
20.00-20.15: Hvor søke hjelp? v/ Thea
20.15-20.30: Demonstrasjon av enkle treningsøvelser v/ Sanna
20.30-21.00: Enkel treningsøkt (alle inviteres til å møte opp i treningstøy slik at de kan delta)

Tilpasninger
Hvis dere bare vil invitere én av oss - er det greit, hvis dere vil ha et kortere opplegg - er det greit, hvis dere vil lære å lage et sunt måltid med Thea - book et lokale med et egnet kjøkken, eller kanskje dere vil gjennomføre en spinningtime med medlemmene deres? Her er alt mulig, vi tilpasser oss. 

Hvor har vi vært

  • Vestlandskonferansen i Bergen
  • Midt-Norge Konferansen i Trondheim
  • Ungdsomskonferansen i Bergen
  • Kveldsmøte/temakveld hos PEF Oslo
  • Kveldsmøte/lokallagsmøte hos PEF Asker

       
Bilder fra Vestlandskonferansen

Spørsmål?
Ta kontakt med rådgiverne Thea Kristine Lande på epost thea.lande@pefnorge.no eller Sanna Grydeland på epost sanna.grydeland@pefnorge.no, hvis du ønsker å høre mer om prosjektet eller ønsker et besøk av oss. 

Send inn forespørsel om ønsket tidspunkt for foredrag her:

Når du har sendt inn din forespørsel, kontakter vi deg/dere så snart vi vet om tidspunktet er mulig å gjennomføre. 

Legg inn dato når dere ønsker at vi besøker dere. Vi har ikke kapasitet til å oppfylle alles ønsker. Vi kommer tilbake til deg hvis oppgitt tidspunkt er ledig.
Eks. hvem av rådgiverne/hvilket tema dere ønsker, ønsker dere en treningstime, lære å lage mat i praksis osv.