Saksokumenter

Her kan saksdokumenter til Landsmøtet 22.-24. april 2022 lastes ned. Landsmøtet avholdes på Quality Airport Hotell Gardermoen.

SAK 01-10/2021      KONSTITUERING

SAK 11/2021           GODKJENNING AV REGNSKAP FOR PERIODEN 2018-2020

SAK 12/2021           GODKJENNING AV ÅRSBERETNINGER FOR PERIODEN 2018-2020

SAK 13/2021           KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR PERIODEN 2018-2020

SAK 14/2021           EVALUERING AV MÅL- OG STRATEGIDOKUMENTET 2018-2020

SAK 15/2021           MEDLEMSKONTINGENTEN
SAK 16/2021           KONTINGENTANDELENE
SAK 17/2021           MÅL OG STRATEGIDOKUMENT 2021 - 2024

SAK 18/2021           FREMTIDIG ORGANISERING AV PEF

SAK 19/2021           INNKOMNE SAKER

SAK 20/2021           PEFS VEDTEKTER

SAK 21/2021           VALG

SAK 22/2021           ORIENTERINGSSAKER

 

 

Les mer