Representantskapsmøte og organisasjonskurs

Tillitsvalgte inviteres til en spennende kurshelg 2.-3. september 2023.

I forbindelse med årets representantskapsmøte i Psoriasis- og eksemforbundet inviteterer vi tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag til organisasjonskurs.

Her finner du mer informasjon:

Kurset blir holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen fra lørdag 2. september kl. 13.00 til søndag 3. september kl. 14.00.

Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard hvis du ønsker å delta på organisasjonskurset på epost mari.overgaard@pefnorge.no

Program (med forbehold om endringer)

Lørdag 2. september:
kl. 13.00-14.00: Lunsj
kl. 14.00-19.00: Organisasjonskurs          

 • Om Psoriasis- og eksemforbundet: Organisering, styrearbeid, styrende organer, vedtekter, årsmøter m.v.
 • Gruppearbeid: Årshjul for arbeidet i et lokallag
 • Kommunikasjon: Om blant annet nettsiden hudportalen.no, nyhetsbrev, epost, sms, Facebook-grupper v/ Eldrid Oftestad
 • Medlemsregister: Oppfølging av lokallagets medlemmer
 • Diskusjon i grupper: Hvordan sikre god kommunikasjon med medlemmene våre? Hva tror vi medlemmene våre ønsker av kommunikasjon fra oss?

kl. 20.00: Middag

Søndag 3. september:
kl. 09.00-13.00: Organisasjonskurs           

 • Faglig påfyll: Hudsykdom og fothelse v/ fotterapeut
 • Å skape aktivitet i lokallaget
 • Diskusjon i grupper: Hva slags aktiviteter tror vi medlemmene våre ønsker? Hva ønsker vi å gjennomføre av aktiviteter?
 • Dam Ekspress-ordningen: Vi skriver søknader
 • Oppsummering: Avslutning og evaluering

kl. 13.00: Lunsj og hjemreise 

Samme helg gjennomføres også Psoriasis- og eksemforbundets representantskapsmøte. Her finner du mer informasjon om det 

Egenandel

Egenandelene for møte- og kurshelgen 1.-3. september blir som følger:

 • For representantskapets medlemmer på representantskapsmøte (fredag-lørdag): kr. 0,- 
 • For deltakere på organisasjonskurset som også ønsker å være observatør på representantskapsmøtet (fredag-søndag): kr. 7 500,-
 • For deltakere på organisasjonskurset (lørdag-søndag): kr. 5 000,-

PEF sentralt dekker kostnadene for sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og vedtektsutvalget.

Lokallag som ikke har økonomi til å dekke egenandelen, kan søke sitt fylkeslag om bistand. Der hvor fylkeslag ikke kan bistå, kan det søkes til administrasjonen.

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet vil her henvise til dokumentet Gyldige vedtak side 23 – Økonomisk støtte til lokalforeninger og fylkeslag pkt. 5:
I forbindelse med landsmøte, lederkonferanser, landsdelskonferanser og kurs i forbundets og/eller Funkis` regi, kan økonomisk støtte på visse vilkår gis fra sentralstyret.

a. Når foreningens eller lagets kontant/banksaldo er mindre enn kr. 25.000,-, kan det søkes om hel eller delvis støtte for 1 deltaker, 1 gang per år, til et av forannevnte arrangement.

b. Søknad med ajourført oversikt over foreningens/lagets økonomiske status (siste resultatregnskap, samt balanse/beholdning), må sendes sentralstyret minst 2 måneder før arrangementet skal finne sted.

c. Oversikt over aktiviteter som foreningen/laget driver for eksempel:

i. søknader til det offentlige (kommuner/fylkeskommuner)
ii. salg av landslotteri
iii. bingoaktivitet
iv. søknader gjennom fylkeslaget
v. andre aktiviteter

Reiser

Alle flyreiser bestilles via Helsereiser. Quality Airport Hotell Gardermoen ligger lett tilgjengelig ved Oslo Airport Gardermoen. For ankomst fra flyplassen går det shuttlebus direkte til hotellet.

Bilkjøring skal avtales spesifikt. For landsmøtedeltakere som kjører bil, er det parkeringsmuligheter ved hotellet, mot avgift. Hvis det ikke er spesielle grunner for bruk av egen bil, blir reiseutgiftene refundert etter tilsvarende offentlig kommunikasjon.

Organisasjonskurset er støttet av legemiddelfirmaene Leo Pharma og Pfizer.  

Påmelding 

Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard hvis du ønsker å delta på organisasjonskurset på epost mari.overgaard@pefnorge.no